Lavassaare järv

Lavassaare järv, asub Pärnumaal Kõima ja Maima raba vahel, 5 km Lavassaarest loodes; 2,11 km2, suurim sügavus 1 m. Turbaste kallastega mudase põhjaga segatoiteline rabajärv on Litoriinamere staadiumi lõpus merest eraldunud suure veekogu jäänuk; 16 m ü.m. Vesi vahetub 6 korda aastas, väljavool Audru jõe kaudu (järve lõunaotsast). Taime- ja linnurikas. Põhilised kalad ahven, särg ja haug.

EE 12, 2003