Leivu murrak

Leivu murrak on lõunaeestiline keelepruuk, seda räägiti Kirde-Lätis Gulbene ja Alūksne rajoonis Leivu (varasem nimetus Koiva) keelesaarel. Leivu murrak on lähedane Lääne-Võrumaa murrakutele, eriti Lääne-Hargla murrakule. Seal ilmnevad ka suhteliselt hilised Tartu ja Lääne-Võrumaa murrakute uuendused (nt de-sisseütlev: kambridõ ’kambrisse’). Iseloomulikud on mitu läti keele murretega sarnast muutust, mis on levinud lõunaeesti murdeala lõunaosas, näiteks kõrgete vokaalide diftongistumine, nagu ii > ei (liivu > leivu).

Kirjandus

  • Valter Niilus. Valimik Leivu murdetekste = Choix de textes dialectaux leivu. Tartu, 1937 

EE 12, 2003; muudetud 2011