leostunud muld

leostunud muld, Cambisol, karbonaatsel lähtekivimil kujunenud muld. Huumushorisondi (A) all asub savistunud horisont (Bw või Bwt). Kihisemine algab lähtekivimist, harvemini B-horisondi allosast. Leostunud mullal on suur veehoide- (kuni 200 mm) ja produktsioonivõime (kuni 28 t/ha), ta on alustega küllastunud ja neutraalse reaktsiooniga, huumusrikas (2,5–4%) ning tema huumus on täiuslik ja aktiivne. Eesti parimaid muldi (III–V klass).

EME 2, 2009