liivsavi

liivsavi, savipinnas, mis sisaldab liivaosakesi, harilikult 10–30%.

VE, 2006