logos

logos (kr ’sõna, mõistus, teadus’), antiikfilosoofias olemise lähtealus ja üldine seaduspära, mõistusepärane kord ning harmoonia, ka selle kajastumine inimtunnetuses, müüdi vastand. Uusplatonismis reaalsuse hierarhia aste, mis seob algühe materiaalse maailmaga, ristiusus ilmutuslik „Jumala sõna”.

VE, 2006