Loodusevaatleja

Loodusevaatleja, 1930–39 kuus korda aastas ilmunud populaar- ja loodusteaduslik ajakiri, mida andis välja ja toimetas Gustav Vilbaste. Ajakiri oli suunatud (G. Vilbaste järgi) loodusesõbrale ja edasipüüdjale kodanikule. Koos ajakirjaga ilmus 1930–36 „Juhatusi teadusliku töö korraldamisel”. 1939 ühendati Looduvaatleja ajakirjaga Loodushoid ja Turism.

EE 12, 2003