Luukas

Luukas (surnud umbes 70), apostel ja evangelist, Uue Testamendi järgi usukuulutajana Pauluse kaaslane. Oli arvat Antiookiast pärit pagan, ametilt arst, saatis Paulust misjonireisidel. Suri kõrges vanuses Kreekas, teda peetakse Luuka evangeeliumi ja Apostlite tegude raamatu autoriks. Luukas muutus hiljem arstide ja kunstnike kaitsepuhakuks (hilisantiigis sugenes legend, et ta on esimesena maalinud Jeesuslapsega Maarjat). Kunstis on tema sümbol sõnn. 

EE 5, 1991