Mäemets, Aime

Aime Mäemets (29. IX 1930 Pöögle vald – 7. VII 1996 Rannu), hüdrobotaanik, kooliõpetaja tütar, Aare Mäemetsa abikaasa. Lõpetas 1954 bioloogina Tartu Ülikooli. Töötas 1961–96 Eesti Teaduste Akadeemia zooloogia ja botaanika instituudis teadurina. Uuris algul (mikrobioloogina) Peipsi järve ja väikejärvede baktereid, hiljem veekogude makrofloorat ning võttis osa järvede kompleksuuringuist. Oli Euroopas tunnustatuim penikeeleliste tundja, koostanud „Eesti floora" (1984, 9. osa) ja „NSV Liidu Euroopa-osa floora" penikeeli käsitlevad peatükid.

Töid

  • Kõrgem taimestik. – Võrtsjärv (1973)
  • Antropogeense eutrofeerumise mõju eri tüüpi järvede suurtaimestikule (makrofloorale). – Eesti NSV järvede nüüdisseisund (1982)
  • Sugukond penikeelelised – Potamogetonaceae Dumort. – Eesti NSV floora 9, 1984
  • Ohustatud ja haruldaste veetaimede olukord Eesti järvedes. – Taimeriigi kaitsest Eesti NSV-s (1988)
  • Suurtaimed: [Peipsi järves] (1999, koos Helle Mäemetsaga)

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2005

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005