Mäksa vald

Mäksa valla üldandmed
Elanike arv (2011) 1656
Pindala 133,47 km2
Vallavanem Timo Reinthal
Maakond Tartumaa

Mäksa vald, 2. järgu haldusüksus, ennistatud 16. V 1991; asub Tartumaal, Tartust idas Emajõe lõunakaldal. Keskus Melliste külas.

Asustus ja rahvastik

Mäksa vallas on 16 küla.

Külad

Aruaia, Kaagvere, Kaarlimõisa, Kastre, Melliste, Mäksa, Mäletjärve, Poka, Sarakuste, Sudaste, Tammevaldma, Tigase, Vana-Kastre, Veskimäe, Võruküla, Võõpste.

Valla keskus on Melliste küla, kuid vallamaja asub kõrvalkülas Pokal.

Vaata Mäksa valla elanike arv asulati.

Mäksa vallamaja Poka külas

Loodus

Vaade Emajõele Kastre poolt (1922)

Paikneb peamiselt Ugandi lavamaal, idaosa ulatub Peipsi madalikule. Maastikku ilmestavad Emajõe ürgorg (valla põhjapiiril) ning sooalad (valla idaosas).

Valla idaosa – Ahja ja Emajõe alamjooksu ümbrus – kuulub Emajõe-Suursoo sookaitsealasse. Vallas on Lavatsi järve hoiuala.

Kaitse all on Kaagvere park ja puiestee (8,4 ha), Mäksa kuusikud (4,7 ha), Kastre park (4,6 ha) ja Mäksa park (8 ha).

Ettevõtlus ja transport

Mäksa vallas Vana-Kastres AS Columbia-Kivi tootmishooned

Suuremad ettevõtted on põllumajandusega tegelevad OÜ Melmilk, taimekasvatusühistu Mäksa Seeme ja AS Tamme Kuivatid ning mitmed puidutöötlemisettevõtted. Tuntud on Vana-Kastres asuva AS Columbia-Kivi tooted – fassaadi- ja sillutuskivid ning väikeplokid, Vana-Kastres tegeleb ehitusmaterjali tootmisega ka OÜ Kastre Tööstus.

Metsamaa hõlmab vallast 52% (2003). Riigimetsamaad haldavad Tartumaa metskonna Tartu ja Mäksa metsandik.

Valda läbib Tartu–Räpina–Värska maantee.

Haridus, kultuur ja tervishoid

Kaagvere asunud lastekodu lapsed põllult kive koristamas (juulikuu 1943)

Kultuuritegevus on elavaim Mellistes, seal asuvad lasteaed-algkool (2009/10. õa 57 õpilast), raamatukogu, noortekeskus ja seltsimaja. Raamatukogu on ka Võõpstes. Kaagveres asub eritingimusi vajavate laste Kaagvere Erikool. Kaagvere külas on ka täismõõtmeline jalgpallistaadion. Kastre külas on Härmalõng Hooldekodu.

Huviväärsed on Vana-Kastre piiskopilinnus (asub Luutsna jõe Emajõkke suubumise kohas) ning Kavastu parv (Emajõe ainuke).

Ajalugu

Vald aastani 1950, staatus ennistati 16. V 1991.

Välislingid

EE 12, 2003; muudetud 2014