märksõna

märksõna, teabeallika või selle osa ainestikku tähistav lühim keelend, kasutatakse kataloogides ja registrites jaotusüksusena, teatmeteostes artikli algussõnana. Tähestikuliselt reastatud märksõnadd moodustavad märksõnastiku ning on leksikonide ja entsüklopeediate aluseks.

VE, 2006