mügarbakterid

mügarbakterid (Rhizobium), perekond aeroobseid mullabaktereid, kes seovad õhulämmastikku ja muundavad selle taimedele kasutatavaiks lämmastikuühendeiks. Mügarbakterid kasutavad oma eluprotsessides peremeestaime sünteesitud orgaanilist ainet. Nad elavad sümbioosis liblikõieliste taimedega ning moodusta­vad nende juurtel mügaraid; mitteliblikõielistel tai­medel (nt lepal, astelpajul, hõbepuul) moodustavad juuremügaraid kiirikulised.

VE, 2006; EME 2, 2009 (M. Paivel)