mükoriisa

Mükoriisa

mükoriisa, seenjuur, taimejuure ja seene kooselumoodustis; sümbioosinäht, mille puhul taim varus­tab seent orgaanilise ainega, seen hangib taimele vajalikke mineraalaineid ja vett ning kaitseb teda ebasoodsate keskkonnatingimuste ja mullas ela­vate organismide eest. Mõnel taimesugukonnal (nt kanarbikulistel, käpalistel) on mükoriisa obligatoorne, kuid ta võib esineda ka fakultatiivsena.

Välislingid

VE, 2006; EME 2, 2009 (M. Paivel)