müstika

müstika, ka müstitsism, ülemaise reaalsuse vahetul kogemisel põhinev usuõpetus; on peaaegu kõigi usundite lähtealus. Materialistlikus arusaamas tähendab müstika üldistavalt kõike, mis on irratsionaalne ja üleloomulik ega ole seletatav teadusliku maailmakäsituse põhjal.

VE, 2006