maastikukujundus

Vooremaa põllumajandusmaastik

maastikukujundus, tegevus, millega inimene mõju­tab ja/või muudab maastiku ilmet. See puudutab kõiki territooriume, kus inimene elab, töötab ja puh­kab. Tänapäeval on maastikukujundus osa maastikuhooldusest ja tihedas seoses maastikuarhitektuuri ja -ehitusega. Hästi kujundatud maastik hajutab loodusliku ja tehiskeskkonna vahelised kontrastsed piirid ning mõjub esteetiliselt. Maastiku kujundamisega parandatakse intensiivselt kasutatava kultuurmaastiku ilmet, seda rikastatakse looduslähedaste elementidega ja tuuakse esile kultuuriväärtuslikke objekte. Omal ajal edendas maastikukujunduse mõtet Eesti Looduskaitse Selts, tal oli tähtis osa nõukogudeaegse põllumajandusliku suurtootmisega muudetud maastike parandamisel ja Eesti looduspilti sobitamisel.

Välislink

EME 2, 2009 (T. Sillaots)