magma

magma, sügaval maakoores või vahevöö ülaosas kolletena moodustuv hõõguvtuline silikaatne sulam.

VE, 2006