maakoor

maakoor, Maa litosfääri välimine, mitmesuguseist kivimeist koosnev, umbes 5–75 km paksune tahke kest. Mandriline maakoor hõlmab püstsihis settekivimite kihte ehk stratisfääri, selle all olevat graniidist ja gneisist koosnevat, umbes 15 km paksust graniidikihti ja sügavaimal asuvat, peamiselt aluselistest kivimitest koosnevat 15–35 km paksust basaldikihti. Ookeaniline maakoor on õhuke (5–10 km) ja koosneb peamiselt õhukese setendikihi alla jäävast basaldikihist. Maakoore arengut suunavad geoloogilised sise- ja geoloogilised välisjõud. Maakoor liigub rõht- ja püstsihis. Kõige suuremat maakoore liikumist põhjustab litosfääri laamade liikumine.

VE, 2006