Mahu poolsaar

Mahu poolsaar, ka Letipea poolsaar asub Põhja-Eesti rannikul Kunda lahe ja Pada jõe suudme vahel. Kolmnurkse kujuga tömpja merre eenduva poolsaare põhja- ja kirderannik on vastu Soome lahe avaosa. Rannajoon liigestub rohketeks väikesteks neemedeks (tuntumad on Uluneem, Letipea, Kaupsaar ja Ulksaar) ja abajateks. Poolsaare loodetipus Uluneemest loodes meres on tilluke Munasaar (1,6 ha). Poolsaarel on rändrahne (sh mahult Põhja-Euroopa suurim rändrahn Ehalkivi ja Tagaküla Suurkivi, mõlemad on võetud Eesti ürglooduse raamatu andmebaasi). Poolsaare keskel on Mahu soo. Rannikul on rannakülad Letipea, Männiku, Mahu ja Laheküla. Mahul on olnud Mahu sadam. Letipeal on tuletorn.

Poolsaare Letipea poolne osa kuulub Letipea maastikukaitsealasse ja osalt ulatub kagus siia ka Mahu-Rannametsa looduskaitseala.

Uluneem

Ehalkivi

Kaubavahetus tütarsaarlastega Mahu sadamas 1930. aastail

MerLe, 1996; EE 5, 1990; EE 12, 2003; Eesti rahvakultuur, 2008; muudetud 2011