Mahu sadam

Mahu sadam, ka Maholm, soomlaste ja Virumaa randlaste vana kaubavahetuse koht (Mahu silgulaat) Kunda ja Aseri vahelisel Soome lahe lõunarannal, kandis ka Kaupsaare nime. Mahu sadam oli mitu sajandit vilja, kartuli ja õunte väljaveo sadam (sõbrakaubandus). Tsaariaja lõpu poole oli siinseil randlastel mitukümmend kahemastilist purjelaeva, mis talvitusid lainemurdja varjus. Hiljem ühendati lainemurdja kivimuuli abil rannaga ja lainemurdja sisekülge rajati kärgkastidest sildumiskai ning sadam süvendati 5 m sügavuseks. Muulil ja rannal olid sihtpaagid (rajatud 1929), neist muuli lääneotsal asuval valgel ümmargusel metallpaagil oli valge, rohelise ja punase sektoriga kiirplinktuli.

Mahu sadam pole aastaid kasutusel ja taaskasutuseks vajab täielikku rekonstrueerimist.

Kaubavahetus tütarsaarlastega Mahu sadamas 1930. aastail

Vabedel kuivavad angerjamõrrad Mahu sadama juures 1974. aastal

MerLe, 1996; muudetud 2011