majandussubjekt

majandussubjekt, füüsiline või juriidiline isik, kes teeb ise majanduslikke otsuseid ja vastutab ise oma tegevuse kõigi tulemuste eest. Turul toimivat majandussubjekti nimetatakse turusubjektiks.

VE, 2006