Mardiste, Heino

Heino Mardiste (24. VIII 1936 Koidu küla, Vana-Vändra vald), geograaf, geograafiakandidaat (1974, Tartu Riiklik Ülikool).  

Lõpetas 1960 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) geograafia osakonna, täiendas end 1978–81 M. Lomonossovi nimelises Moskva Riiklikus Ülikoolis. Töötas 1960–65 Heltermaa mere-hüdrometeoroloogiajaama insener-okeanoloogina ja juhatajana (aastast 1961) ning 1973–75 Eesti NSV Teaduste Akadeemia termofüüsika ja elektrofüüsika instituudi Läänemere sektoris vaneminseneri ja vanemteadurina, olnud 1965–69 ja 1975–2001 Tartu Ülikooli õppejõud (1965–68 geograafia kateedri assistent, 1968–69 ja 1975–78 füüsilise geograafia kateedri vanemõpetaja, aastast 1978 füüsilise geograafia kateedri dotsent, 1980–91 füüsilise geograafia kateedri juhataja, 1992–2001 geograafia instituudi geoinformaatika ja kartograafia õppetooli dotsent, aastast 2001 emeriitdotsent), 1978–80 ka bioloogia-geograafia teaduskonna prodekaan.

Uurinud Eesti rannikumerd (peamiselt Väinamere hüdroloogiat) ning geograafia ja kartograafia ajalugu (sealhulgas nõukogudeaegset kaartide salastamist). Eesti üldhariduskoolide geograafiaolümpiaadide organiseerijaid. Üle 50 teadustrükise ja umbes 90 aimeartiklit. Teinud kaastööd „Eesti nõukogude entsüklopeediale”, „Eesti entsüklopeediale” ja „TEA Entsüklopeediale” (kokku üle 900 artikli).

Oli 1960.–70. aastail Eesti orienteerumisspordi algatajaid ja edendajaid.

Töid

 • Currents in the straits of the Väinameri. – Transactions of the Tartu State University 393 (1976)
 • Maps and mapping in Estonia (koos J. Jagomägiga). – GeoJournal 1 (1994)
 • Eestit piirava mere hüdroloogilise uurimise ajalugu (kuni 1917 aastani). – Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist XI (1995)
 • Eestikeelsed maakaardid kuni 1940 aastani (1999, autoreid)
 • Eesti rannikumere hüdroloogiline uurimine aastail 1918–1940. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 32 (1999)
 • Saaremaa, I (2002, kaasautor ja toimetajaid)
 • The development of Estonian national cartography (koos V. Paatsi ja J. Jagomägiga). – Estonia: geographical studies, 9 (2004)
 • Tartu ülikooli osa merede ja ookeanide uurimisel (kuni 1917. aastani) (koos E. Tammiksaarega). – Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat 85 (2008)
 • Consequences of the Soviet map secrecy to national cartography in Estonia. – Archiv zur DDR-Staatssicherheit 9 (2009)
 • Kõveraks väänatud Eesti. Pool sajandit meie maakaartide moonutamist ja salastamist. – Akadeemia 7 (2010)
 • Tartumaa spordileksikon (2011, autoreid)
 • Üldmaateadus. Õpik kõrgkoolidele (2014, autoreid)

Organisatsiooniline kuuluvus

Tunnustusi

 • Eesti Geograafia Seltsi auliige (1994)
 • Valgetähe V klassi teenetemärk (2001)
 • Ajakirja Akadeemia kuldauhind (2010)

Kirjandus

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005; muudetud 2014