Mauer, Mare

Mare Mauer (sündinud Põld; 23. III 1939 Tallinn), bibliograaf ja tõlkija.

Õppis 1946–50 Tallinna 14. mittetäielikus keskkoolis, lõpetas 1957 Tallinna 20. keskkooli, 1962 Tallinna Pedagoogilise Instituudi (vene keele ja kirjanduse õpetaja). Töötas 1962–65 vene keele õpetajana, 1965–68 tõlgi ja kirjandusliku kaastöölisena ajalehe Rahva Hääl toimetuses ning aastast 1968 Eesti Rahvusraamatukogus, esialgu bibliograafiaosakonnas vanembibliograafina, 1977–91 oli samas kultuuri- ja kunstiinfo osakonna peabibliograaf, 1992–2000 kunstide osakonna teatri- ja filmiinfo sektori vanembibliograaf ja 2000–09 kunstide teabekeskuse teatri- ja filmisaali juhataja. Koostanud teatriinfo andmebaasi, komplekteerinud ja vahendanud raamatukogusse saabuvat eesti- ja võõrkeelset kirjandust. Koostanud näitlejate, lavastajate, tantsijate jt juubelinäitusi ning temaatilisi näitusi, näiteks „Kreutzwald teatrilaval” (2003); Eesti, Ungari ja Soome teatrialaseid sidemeid tutvustav rändnäitus „Teater põhjavalguses” (2004 Eesti Rahvusraamatukogus, 2005 Helsingis ja Budapestis, koos Kalju Haani ja Simmo Priksiga); „Estonia teater 100. Plakat ja raamat” (2006, üks koostajatest). Kirjutanud artikleid teatmeteosele „Eesti teatri biograafiline leksikon” (2000). Tõlkinud vene ja prantsuse keelest raamatuid (Sergei Voronin „Kümme juttu”, 1980, koos Vaime Kaburiga, ka järelsõna autor; Vladimir Levi „Kunst olla ise”, 1983, koos V. Kaburiga ja „Vestlus kirjades”, 1986; Vladimir Nabokov „Lužini kaitse”, 1990, järelsõna autor; Guy de Maupassant „Üks inimelu”, 1995; Simone de Beauvoir „Teine sugupool”, 1997, koos Anu Tõnnoviga; David Lelait „Maria Callas”, 2000; Claudette Joannis „Sarah Bernhardt. Lavakuninganna”, 2002).

Eesti NSV teeneline kultuuritegelane (1988). 

Bibliograafiate koostamine

 • Eesti kirjandus võõrkeeltes. [1]: 1778–1977. Tallinn, 1978
 • Eesti lavakunsti peegeldusi NSV Liidu ja välisperioodikas 1940–1965. Tallinn, 1983 (koos I. Aalakuga)
 • Eesti lavakunsti peegeldusi NSV Liidu ja välisperioodikas 1966–1980. Tallinn, 1984 (koos I. Aalakuga)
 • Eesti kirjandus võõrkeeltes. [2]: 1978–1984. Tallinn, 1985
 • Eesti lavakunsti peegeldusi NSV Liidu ja välisperioodikas 1981–1985. Tallinn, 1987 (koos I. Aalakuga)
 • Eesti teatribibliograafia 1977. Tallinn, 1988
 • Eesti teatribibliograafia 1982. Tallinn, 1990
 • Eesti teatribibliograafia 1988. Tallinn, 1995
 • Eesti teatribibliograafia 1991. Tallinn, 1998
 • Teater. Muusika. Kino: 1982–2001: bibliograafia. Tallinn, 2003 (üks koostajatest)
 • Mikk Mikiver. Bibliograafia. Tallinn, 2002 (koos M. Saareperaga)

Kirjandus

 • M. Mauer, M. Saarepera. RR-i teatri- ja filmiinfo sektor – 25. – Raamatukogu 1999, 3
 • L. Vellerand. Raamatukogu ja teater on kõige demokraatlikumad kohad. Intervjueerinud M. Liivamets. – Raamatukogu 1999, 3

Loodud 2014 (E. Värk)