Meedia

Meedia. Riigi suurim ulatus (punane), samaaegsed riigid olid Kaldea (roheline), Lüüdia (kollane) ja Egiptus (oranž)

Meedia, vanaaja riik Iraani kiltmaa loodeosas. Meedlasi on esimest korda mainitud 9. sajandil eKr assüüria allikais. 9.–8. sajandil kujunenud Meedia hõimuliidust tekkis võitluses Assüüriaga 7. sajandi I poolel kuningriik (pealinn Ecbatana). Kuningas Kyaxares [625–585 eKr] kukutas Meedias alates 7. sajandi keskelt eKr valitsenud sküütide ülemvõimu, purustas Babülooniaga liidus olles 612 eKr Assüüria ja vallutas Pärsia, Urartu ja Väike-Aasia kuni Halyse jõeni. Ta poja Astyagese [585–550 eKr] kukutas Meedia vasall Kyros II, kes 550 eKr liidendas Meedia Ahhemeniidide riigiga. Meedia iseseisvus uuesti 4. sajandi lõpus eKr tun­duvalt väiksemal territooriumil ja teda hakati nimetama Atropateneks (tänapäeva Aserbaidžaani lõunaosas). Atropatene oli zoroastrismi tähtis keskus.

Kirjandus

  • И. M. Дьяконов. История Мидии от древней­ших времен до конца IV века до н. э. М.; Л., 1956

EE 6, 1992