Meelejahutaja

Meelejahutaja kaas

Meelejahutaja, esimene Eesti kirjandus- ja pereajakiri, ilmus 1878–80 Tartus algul 10 korda aastas, aastast 1881 kuu- ja 1884–88 nädalakirjana; toimetajad: 1878–84 Aleksander Mohrfeldt, 1885–86 Juhan Kunder, 1887 Juhan Kurrik. Avaldas kirjutisi kasvatuse, tervishoiu, kodunduse, põllumajanduse, kirjanduse ja mõnelt teiselt alalt ning algupärast ilukirjandust ja rahvaluulet. Lisana ilmus Meelejahutaja naljakas lisaleht (1881). Väljaandja Heinrich Laakmann.

EE 12, 2003; muudetud 2011