metallurgia

metallurgia, tehnika- ja tööstusharu, mis tegeleb maakidest ja sekundaartoorainest (näiteks vanametallist) metallide ja metallisulamite saamisega ning nendest valades, valtsides, pressides vm viisil toodete (näiteks valtsmetalli) valmistamisega.

VE, 2006