mikroosake

mikroosake, kindla koostise ja kindlate omadustega aineosake: aatom, ioon, molekul, aatomituum, elementaarosake.

VE, 2006