mikroskoop

mikroskoop, seade, millega saadakse väikestest esemetest suurendatud kujutisi. Optilise mikroskoobi põhiosad on tuubuses (torus) paiknevad 2 läätsesüsteemiokulaar ja objektiiv. Viimane annab tema all esemelaual asetsevast tugevasti valgustatud esemest tõelise suurendatud ja ümberpööratud kujutise; seda vaadeldakse okulaari kui luubiga, mis kujutist veel kord suurendab. Optiline mikroskoop suurendab 50–2000 korda. Vaata ka elektronmikroskoop.

VE, 2006