kujutis

kujutis, optikariistas tekkiv eset jäljendav tõeline või näiline valgusmoodustis. Tasapeegel, kumerpeegel ja nõguslääts tekitavad alati näilise ehk ebakujutise, nõguspeegel ja kumerlääts, olenevalt eseme asendist fookuse suhtes, kas tõelise või ebakujutise. Ruumilise kujutise annab holograafia.

  • Tehnikas eseme või muu objekti graafiline esitus.

VE, 2006