monosahhariidid

monosahhariidid, lihtsuhkrud, monoosid, kõrgematest mitmealuselistest alkoholidest tuletatavad aldehüüdid (aldoosid) ja ketoonid (ketoosid), lihtsaimad looduslikud sahhariidid. Monosahhariide rühmitatakse süsinikuaatomite arvu järgi, rühma nimetus saadakse kreekakeelsest arvsõnast, millele liidetakse -oos (dioos – C2H4O2, trioos – C3H6O3, tetroos – C4H8O4, pentoos – C5H10O5).

VE, 2006