morfoloogia (keeleteadus)

morfoloogia, keeleteaduses vormiõpetus, sõnamuutmist ja -moodustust ning morfeemikat käsitlev grammatika osa.

VE, 2006