Mulgimaa Arenduskoda

Mulgimaa Arenduskoda, mittetulundusühing Mulgimaa Arenduskoda, omavalitsusi, mittetulundusühinguid ja ettevõtjaid koondav vabatahtlik ühendus, Eesti Leader tegevusgrupp, mis on loodud kohaliku elu arendamiseks kolme sektori koostöös. Arenduskoda toetab piirkonna ettevõtlust, eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtlust, aitab luua kvaliteetseid töökohti ning säilitada rahulikku ja kaunist elukeskkonna.

Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkond on ajaloolise Mulgimaa territoorium: Abja, Halliste, Helme, Hummuli, Karksi, Põdrala, Tarvastu ja Viljandi vald ning Mõisaküla ja Tõrva linn.

Tegevuspiirkond on ajalooliselt, majanduslikult, kultuuriliselt, sotsiaalselt ja geograafiliselt põimunud. Ressursside planeerimisel on rõhuasetus paikkonna elujõulisuse suurendamisel ning omapära ja ainulaadsuse – mulgi kultuur, arhitektuur, traditsioonid – esiletoomisel.

Arenduskoda on Eesti Leader Liidu liige, Leader toetusprogrammi kohaliku tegevusgrupina avab ta piirkonnale ligipääsu LEADER toetustele. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia võeti vastu 9. XII 2010. Strateegia kolm põhisuunda (meedet) on ettevõtluse arendamine, külakeskkonna ja -kogukonna arendamine ning Mulgimaa omapära ja konkurentsivõime tugevdamine.

Mulgimaa Arenduskoda loodi 4. IV 2006, asutajaid oli 32, tänaseks (2014) on liikmeid 83. Arenduskoja liikmeks saavad olla kõik Arenduskojaga liitunud kohalike omavalitsuste territooriumi tegutsevad juriidilised isikud ja füüsilistest isikutest ettevõtjad. Juhatuse esimees Ene Saar, tegevjuht Piret Leskova.

Loodud 2014