mulla degradatsioon

mulla degradatsioon, mulla seisundi ja talitluse halvenemine mullaprotsesside (leetumine, gleistumine, soostumine, sooldumine) hoogustumisel või inimtegevuse tagajärel. Ehitus- ja olmedegradatsiooni korral kaetakse muld kivide, asfaldi või prügiga ja ta hävib. Masindegradatsiooni puhul tihendub muld liigselt (mulla tallamine). Keemilise degradatsiooni korral tekib mõne toiteelemendi puudus või liig, mullaorganismidesse kogunevad mürgised ained ning mulla keemiline koostis ja toiterežiim moonduvad.

EME 2, 2009