murdumine

murdumine, laine (näiteks veelaine) või valguse levimissuuna muutumine kahe erisuguse keskkonna lahutuspinnal. Murdumisega kaasneb harilikult peegeldumine. Kui laine murdub pidevalt (näiteks valguskiir atmosfääris), on ta tee kõver.

VE, 2006