mutatsioon

mutatsioon, kromosoomide struktuuri või arvu muutumisest johtuv päriliku tunnuse muutus. Mutatsioonid tekivad iseeneslikult või mitmesuguste tegurite ja ainete (mutageenide) toimel. Mutatsioonide põhitüübid on geen-, kromosoom- ja genoommutatsioonid.

VE, 2006