Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei

Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei, lühendatult NLKP, NSV Liidu ainupartei. Tekkis Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei radikaalsest rühmast (enamlus). Haaras 7.– 8. XI 1917 Venemaal võimu. Parteijuhtide Vladimir Lenini ja Jossif Stalini ( peasekretär 1922–53) ajal allutati riik parteile. Peasekretär Nikita Hruštšov (võimul 1953–64) piiras stalinismi, peasekretär Mihhail Gorbatšovi ajal (1985–91) kaotas NLKP ainuvõimu ja lakkas NSV Liidu lagunedes (1991) olemast.

VE, 2006