Stalin, Jossif

Jossif Stalin (õieti Džugašvili) (1878–1953), NSV Liidu riigitegelane, rahvuselt grusiin. Oli 1922–53 NSV Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee peasekretär, 1941–53 peaminister. Pärast Lenini surma haaras võimu nii kommunistlikus parteis kui ka kogu riigis ja sai tegelikuks diktaatoriks. Jätkas Lenini algatatud terrorit, teostas kollektiviseerimise ja industrialiseerimise. Teise maailmasõja ajal sai koos liitlastega (USA, Suurbritannia jt) võidu Saksamaa ja Jaapani üle. Liitis NSV Liiduga Baltimaad, Ida-Poola, Bessaraabia, osa Soomest, Tõva ja Põhja-Sahhalini.

VE, 2006