Nehatu looduskaitseala

Nehatu madalsoo

Nehatu looduskaitseala asub Läänemaal Hanila ja Pärnumaal Varbla vallas; pindala 1011 ha. Asutatud 1957, et kaitsta Nehatu madalsood, praeguste ja endiste merelahtede roostikku ning vee- ja rannikulinnustikku. Praegused piirid ja staatus on aastast 2001. Nehatu soo on kujunenud kunagise merelahe kinnikasvamise tagajärjel umbes 4500 aastat tagasi, seal leidub väikesi madalaveelisi jäänukjärvi. Soo pinna absoluutne kõrgus on 2,5–3,8 m. Nehatu soos on Eesti suurimaid lääne-mõõkrohu (atlantilise kliimastaadiumi relikt; looduskaitse III kaitsekategooria liik) kogumikke. Kaitseala on tähtis lindude rändepeatuspaik. Nehatu looduskaitseala on koos Puhtu-Laelatu looduskaitsealaga rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).

Välislink

EE 12, 2003