normaal

normaal, matemaatikas joone (  pinna) punkti läbiv sirge, mis on risti joone puutujaga ( pinna puutujatasandiga). Joone kooldumistasandil olevat normaali nimetatakse peanormaaliks.

VE, 2006