joon

joon, kõver

  • Geomeetria põhimõisteid. Eristatakse tasandilisi (näiteks ellips) ja ruumilisi jooni (kruvijoon), siledaid ja mittesiledaid, sealhulgas tükiti siledaid jooni (näitkeks murdjooned).
  • Tehnikas kujutise kontuuri, telje, või muu sarnase näitamiseks joonestusvahendi abil paberile tõmmatud jälg; normitakse kuju ja jämeduse järgi (näiteks jämejoon, põhijoon, kriipsjoon).

VE, 2006