Odalätsi maastikukaitseala

Odalätsi luitestik

Odalätsi maastikukaitseala asub Saare maakonnas Kihelkonna vallas kahe lahustükina; pindala 163,1 ha. Asutatud 2007 karstiallikate ja luitestiku ning sealsete koosluste kaitseks. Maastikukaitseala loodi Odalätsi luidete kaitseala (asutati 1959, pindalaga 92 ha) ja Odalätsi allikate kaitseala (asutati 1973, pindalaga 7 ha) alusel. Odalätsi allikaid ümbritseb männimets, Pidula oja lähtel soostunud kallastel kasvab kaitsealuseid taimi (harilik porss – looduskaitse III kaitsekategooria liik, käpalised – II ja III kaitsekategooria). Odalätsi luited kujutavad endast kaht rööpselt paiknevat Litoriinamere luiteahelikku. Luidete suhteline kõrgus on 10 m, absoluutne kõrgus põhjapoolsel ahelikul 27,4 ja lõunapoolsel 26,4 m. Seal on Eestis haruldasi paraboolluiteid. Luidete leedemullal kasvab hõre samblikumännik. Lõunapoolse luiteaheliku idaosas on muinsuskaitse all olev Kihelkonna maalinn. Odalätsi allikad ja luited on ürglooduse objektid.

Välislingid

EE 12, 2003; muudetud 2011