otsustus

otsustus, loogikas lause, milles objekti kohta midagi tõeselt või vääralt jaatatakse või eitatakse. Otsustus, mida pole võimalik teisteks otsusteks lahutada, on lihtotsustus. Omavahel loogikatehte abil seotud mitu lihtotsustust moodustavad liitotsustuse. Hüpotees on samuti otsustus. Väide, mida pole võimalik tõesuse või vääruse seisukohast iseloomustada (nt käsk, palve, küsimus), ei ole otsustus.

VE, 2006