püroelekter

püroelekter, vastandmärgiliste elektrilaengute tekkimine mõne kristalli – püroelektriku – vastastahkudel, kui selle temperatuur muutub.

VE, 2006