Paadrema looduskaitseala

Paadrema soo

Paadrema looduskaitseala asub Pärnumaal Varbla vallas kahe lahustükina; pindala 1332 ha. Asutatud 2003 madalsoo- ja poollooduslike koosluste ning kaitsealuste taime- ja loomaliikide kasvu- ja elupaikade kaitseks. Kaitseala põhiosa moodustab põhjaveest toituv Paadrema soo ja seda kitsa ribana ümbritsev gleimuldadel kasvav mets (valitsevad puuliigid on kask ja haab), lahustükina paikneb kunagine soosaar. Kaitsealustest liikidest kasvab näiteks porss (looduskaitse III kaitsekategooria liik) ja rohkesti käpalisi (II ja III kaitsekategooria) ning elavad merikotkas (I kaitsekategooria), luha-sinirind ja sookurg (II kaitsekategooria).

Välislink

EE 12, 2003