paak

paak, mer meremärk: erksa värvi ja silmapaistva kujuga puitkilp. Tulepaagis paikneb harilikult märktuli.

VE, 2006