Paalma, Vilma

Vilma Paalma (10. IV 1928 Tallinn), muusika- ja teatriteadlane. Eesti Heliloojate Liidu (1962) ja Eesti Teatriliidu liige (1973).

Lõpetas 1946 Tallinna Arve- ja Plaanindustehnikumi, õppis 1946–50 Tallinna Polütehnilises Instituudis majandust ja 1948–50 ühtlasi Tallinna Muusikakoolis muusikateooriat, lõpetas 1956 muusikateaduse erialal Moskva konservatooriumi. Õpetas 1956–57 Tallinna Riiklikus Konservatooriumis muusikaajalugu, olnud 1957–58 Moskvas Üleliidulise Raadio ja 1958–71 Eesti Raadio eesti muusika alaste saadete toimetaja, 1973–76 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi teadur, 1971–73 ja 1978–84 Estonia kirjandusala juhataja, 1976–78 samas toimetaja ning 1984–2008 arhivaar.

Uurinud eesti muusikateatri ajalugu, kirjutanud aastast 1954 ooperi- ja operetiarvustusi, teinud raadiosaateid, nt „Eesti heliloomingu nelja aasta salvest” (1966). Kirjutanud ja koostanud raamatuid. Oli „Eesti teatri biograafilise leksikoni” (2000) koostajaid. Olnud filmide „Maestro Tiit Kuusik „Estonia” teatris” (1979) ja „Kolmveerand sajandit „Estonia” teatrit” (1982) stsenarist ning dokumentaalfilmi „Estonia” (2006) konsultant.

Valgetähe V klassi teenetemärk 2004. „Eesti teatri biograafilise leksikoni” töörühmas Priit Põldroosi nimeline preemia 2001.

Töid

Raamatud

 • Elsa Maasik. Tallinn, 1973
 • Эстонский театр (koos K. Kase ja L. Tormisega). Moskva, 1978
 •  „Estonia” lauluteatri rajajaid (koostaja koos M. Vaitmaa ja U. Heinapuuga ning eessõna). Tallinn, 1981
 • Arne Mikk. Tallinn, 1984
 • Estonia Selts. Tallinn, 1990
 • Sada aastat Estonia muusikalavastusi kavalehtedel (koostaja). Tallinn, 2006
 • Estonia esimene sajand. Tallinn, 2007

Artikleid

 • E. Tambergi „Joanna tentata” muusikast. – Teatrimärkmik 1970/71
 • Mozart, traditsioonid, teostus. – Teatrimärkmik 1972/73
 • Kohtumine Prokofjevis. – Teatrimärkmik 1982
 • Традиции и обновление в опере театра Эстония (Прибалтийский  музыковедческий сборник III). Riia, 1987
 • „Estonia“ teatri- ja kontserdimaja enne ja nüüd. – Teater. Muusika. Kino 1988, 9 Vana Estonia aeg (Estonia esimene sajand). Tallinn, 2007
 • Mööda ammuseid jälgi. – Teater. Muusika. Kino 2010, 4
 • Estonia Selts on juubilar. 150 aastat asutamisest. – Teater. Muusika. Kino 2015, 10

Kirjandus

 • Vastab Vilma Paalma. Intervjueerinud T. Järg. – Teater. Muusika. Kino 1998, 4
 • K. Eberhart. Vilma Paalma hoiab rahvusooperi Estonia mälestusi. – Eesti Päevaleht, 21. jaanuar 2006
 • L. Kolle. Elav entsüklopeedia: [Sada aastat Estonia muusikalavastusi kavalehtedel]. – Muusika  2007, 8/9

Välislink

ETBL, 2000 (A. Hirvesoo); täiendatud 2016 (T. Mattisen)