Paatsalu laiud

Paatsalu laiud asuvad Liivi lahe kirderannikul Paatsalu lahes ja selle lähedal, 20 saarekest, kokku umbes 15 ha. Suurimad on lahe suus kirde-edelasuunaliselt paiknev 2,5 km pikkune soolikakujuline kitsas (7–35 m) liivaseljak Oosäär (ka Oossaar, 6,25 ha) ja lahe kaguosas rannalähedane Saluputk (2,73 ha). Nimetamisväärsed on ka Hassa- ehk Assalaid (0,8 ha) ning Väikelaid (0,1 ha). Laide ilmestavad klibused rannavallid ja -niidud, linnustikus valdab naerukajakas.

EE 7, 1994; EE 12, 2003; muudetud 2011