Parika raba

Parika raba asub Võrtsjärvest loodes, Sakala kõrgustiku ja Kolga-Jaani voorestiku vahel loode-kagu-suunalises sügavas nõos. Soo pindala on 3420 ha, lisaks rabale on ka madalsood, turvast on kuni 10,4 m. Mineraalmaasaari on 46,2 ha. Soo tekkis järve soostumisel, toitub sademeist, äärealad ka põhja- ja valgveest. Parika soos levib puisraba, loode- ja kaguosas on madalsootaimkatet, Parika järve ida- ja edelakaldal kasvab siirdesoomännik. Loodeservast saab alguse Navesti jõe vasakpoolne lisajõgi Parika oja (pikkus 17 km, jõgikond 99 km2). Rabas asuvad Parika järv ning väiksemad Pühajärv (ka Parika Pühajärv) ja Väikejärv (ka Parika Väikejärv).

Soos on turbamaardla ala 2712 ha, kus valdab rabaturbalasund (1913 ha). Leidub ka bituumenirikkaid turbakihte turbavaha tootmiseks 638 ha suurusel alal (paksus 1,0, tooraine varu 1,1 miljonit t). Raba lõunaosas (Kolga-Jaani valla piires)  toodetakse 262 ha suurusel freesturbaväljal alus- ja aiandusturvast. 2012. aastal kaevandas AS Ramsi Turvas Parika maardlast 1,6 tuhat tonni hästilagunenud turvast ja 12,0 tuhat tonni vähelagunenud turvast.

Raba ja järved moodustavad Parika looduskaitseala.

Parika raba on kantud Eesti ürglooduse raamatu andmebaasi.

Kirjandus

  • M. Orru, R. Ramst, M. Veldre. Aruanne turba ja sapropeeli otsingulis-hinnangulistest töödest Viljandi rajoonis. Käsikiri geoloogiafondis. Keila, 1983
  • M. Orru, M. Žirokova, M. Veldre. Aruanne turbavarude kompleksse kasutamise uuringutest Viljandi, Valga, Võru ja Põlva rajoonis. Käsikiri geoloogiafondis. Keila, 1987
  • U. Valk. Eesti sood. Tallinn, 1988, lk 227, 272
  • Eesti turbavarud. Koostaja M. Orru. Tallinn, 1992, lk 48, 80, 90, 110
  • M. Orru. Eesti turbasood. Tallinn, 1995, lk 157
  • L. Seil. Viljandimaa väikesed pärlid. Tallinn, 2006

EE 7, muudetud 2013