Ramsi Turvas

Ramsi Turvas, aktsiaselts Ramsi Turvas, asutatud 1991, peakontor Ramsi alevikus. Juhatuse liige on Eiko Paberit; 64 töötajat.

Ettevõtte põhitegevusalaks on turba tootmine ja müük, tegeletakse ka metallitöö ja masinaehitusega.

Ramsi Turvas omab luba turba kaevandamiseks Viljandimaal Parika, Õisu ja Napsi rabas ning Järvamaal Kallisaares. 2012 kaevandas AS Ramsi Turvas Parika maardlast 1,6 tuhat tonni hästilagunenud turvast ja 12,0 tuhat tonni vähelagunenud turvast, peale selle Napsi maardlast 3,6 tuhat tonni, Õisu maardlast 1,6 tuhat tonni vähelagunenud turvast ning Kallissaare-Lubjaahju maardlast 0,3 tuhat tonni vähelagunenud turvast. Ettevõte toodab aiandusturvast (aianduse ja taimekasvatuse otstarbeks), kütte-freesturvast (soojatootmise otstarbeks), põllumajanduslikku turvast (põllumajanduse ja loomakasvatuse otstarbeks, mullastruktuuri parandaja ja allapanuturvas loomadele) ja tegeleb turba ekspordiga.

Metallitööde ja masinaehituse osakond toodab metsatööde otstarbeks mõeldud tõstukeid ja haagistõstukeid aga ka erinevate kaupade veokitesse laadimiseks mõeldud laadimisplatvorme ja turbatootmismasinaid ja -seadmeid.

Loodud 2013