Parts, Elmerice

Elmerice Parts (aastani 1909 Meyer; 8. XI 1878 Saarjärve mõis, Põlva kihelkond – 21. VIII 1974 Concord, New Hampshire), tantsija. Isa mõisarentnik. Oli abielus juristi ja seltskonnategelase Kaarel Partsiga.

Omandas Peterburis keskhariduse, õppis seal H. von Sassi ateljees maalimist ja Berliinis J. Klamti stuudios tantsu. Esines aastast 1915 plastikatantsijana Eestis, Lätis, Saksamaal, Ungaris ja Inglismaal. 1913–14 hakkas andma kallisteenia ehk esteetilise gümnastika tunde, nendest kursusest võttis teiste hulgas osa ka Ella Ilbak. Esimese esinemiseni jõudis Parts oma õpilastega 1915. aasta kevadel (teadaolevalt esimene kord, mil eestlased plastilise tantsu numbriga avalikult esinesid). Seadis tantse Eesti teatrite draama‑ ja lastelavastustele, oli 1920. aastail Draamastuudio teatrikoolis kehatehnika õpetaja, 1930. aastail uuris ja õpetas rahvatantsu. Põgenes Eestist 1944.

Osi

Kirjandus

 • KAH. Oscar Wilde'i „Salome”. – Päevaleht, 25. oktoober 1919
 • Pr. Elmerice Partsi tantsude õhtu. – Postimees, 11. oktoober 1922
 • Elmerice Partsi tantsuõhtu „Estoonias”. – Päevaleht, 13. jaanuar 1923
 • Ungari lehtede kirjutused pr. Elmerice Parts'i esinemisest. – Postimees, 29. mai 1924
 • Elmerice Parts'i tantsude õhtu. – Postimees, 5. november 1924
 • W. Mettus. Elmerice Partsi ja Herman Oginski tantsuõhtu. – Looming 1926, 2
 • B. Linde. Pr. Partsi ja hra Oginski esinemiseks. – Kaja, 10. aprill 1927
 • Henr. V. Plastikaõhtuid „Vanemuises”. Prl Ella Ilbak ja pr Elmerice Parts . – Waba Maa, 12. november 1929
 • Meie tantsukunsti algaegadest. – Ajakiri Naisele 1943, 3
 • E. Ilbak. Otsekui hirv kisendab ... Lund, 1953; 2. tr. Tallinn 1990; 3. tr. Tallinn, 2009
 • L. Reiman. Lava võlus. Lund, 1960; 2. tr. Tallinn, 1996
 • S. Lind. Kohtumine Elmerice Partsiga. – Vaba Eesti Sõna, 13. september 1973
 • Pühapäevakohv Eesti NSV rahvakunstniku Ida Urbeliga. Intervjueerinud V. Pütsep. – Edasi, 30. märts 1975
 • E. Ilbak. Elmerice Parts. – Vaba Eesti Sõna, 17. juuli 1975
 • J. Semper. Teater iseseisva kunstialana. Koostaja L. Vellerand. Tallinn, 1992
 • H. Kompus. Maailm on sündinud tantsust. Koostaja H. Runnel. Tartu,1996
 • H. Einasto. Rahel Olbrei. Tallinn, 2018

Elmerice Parts.

Elmerice Parts.

Elmerice Parts.

ETBL, 2015 (K.-A. Püüman); täiendatud 2018