pigment (keemia)

pigment, keemias vees, sideaineis ja orgaanilistes lahustites lahustumatu värviline peendispersne pulber, mis sideainetega moodustab kaitsvaid või dekoratiivseid katteid (näiteks ooker).

VE, 2006