Piila

Piila, küla Saaremaal  Kaarma vallas Eiklast idas. Õigeusu Peaingel Miikaeli kirik (ehitatud 1873) ja kalmistu. Rohkesti kinnismuistiseid.

VE, 2006